Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

p.o.Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie

mł. insp. mgr Jacek KURDYBELSKI

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie

podinsp. mgr Marcin LEMAŃSKI

 

 

p.o. Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach

podkom. mgr Krzysztof MACHERZYŃSKI

tel.(34) 3333-510