Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

 

                                                                                             p.o. Komendanta Powiatowego Policji

                                                                                     w Myszkowie

                                                                      mł. insp. mgr Marcin LEMAŃSKI

 

                                                                                              sekretariat komendanta tel: (34)315-32-12

                                                                                              e-mail: komendant@myszkow.ka.policja.gov.pl

                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie-2003 r.
  • mgr prawa- Uniwersytet Śląski w Katowicach 2006 r.
  • Od 20 sierpnia 1999 r. - Policjant Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
  • od 01 marca 2004 r. - Policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
  • od 01 kwietnia 2006 r.- Specjalista Zespołu ds.Ochrony Informacji Niejawnych
  • od 01 lutego 2008 r.- Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
  • od 15 marca 2008 r. Kierownik Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej    Policji w Częstochowie                                  
  • od 01 kwietnia 2010 r.- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie
  • od 16 kwietnia 2017 r.-I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie      
  • od 16 lipca 2018 r. p.o. Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie 

 

 

 

 

 

Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach

podkom. mgr Krzysztof MACHERZYŃSKI

tel.(34) 3333-510