Komendant i dzielnicowy na zebraniu z sołtysami - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Komendant i dzielnicowy na zebraniu z sołtysami

Data publikacji 07.04.2017

To na dzielnicowym w głównej mierze spoczywają zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w jego rejonie służbowym. Aby być na bieżąco z problemami mieszkańców i pomagać im w ich rozwiązywaniu, policjanci uczestniczą w zebraniach wiejskich z udziałem sołtysów.

Dzielnicowy powinien także aktywizować społeczeństwo do angażowania się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz wspierać mieszkańców. Okazją do rozmów na ten temat są comiesięczne zebrania sołtysów w gminie Koziegłowy. W ostatnim czasie, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach podkom. Krzysztof Macherzyński i dzielnicowy mł. asp. Piotr Szczęsny brali udział w takim zebraniu.

W Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach policjanci spotkali się najpierw z Burmistrzem Gminy i Miasta Koziegłowy Jackiem Ślęczką, gdzie wspólnie omówili bieżące problemy i tematy dotyczące bezpieczeństwa w gminie, a później w sali konferencyjnej nastąpiło spotkanie ze wszystkimi przedstawicielami sołectw z gminy Koziegłowy. Podczas zebrania zostały omówione bieżące sprawy sołectw, przedstawiono problem dotyczący bezpieczeństwa na DK-1 i drogach gminach. Wspólnie podjęto ewentualne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzielnicowy omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem sołectw jak i gminy Koziegłowy.

Na spotkaniach omówiono także założenia nowego programu ministerstwa "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji „Moja Komenda”.

  • Spotkanie z burmistrzem
  • Zebranie z sołtysami
  • Zebranie z sołtysami
  • Spotkanie z sołtysami
  • Spotkanie z sołtysami
  • Spotkanie z sołtysami