Wiadomości

Myszkowscy policjanci zachęcali młodzież do służby w policji

Data publikacji 10.11.2017

„Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem” – z tym hasłem myszkowscy policjanci gościli wczoraj młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Myszkowa. Stróże prawa przybliżyli zebranym charakter służby w policji oraz zaprezentowali, jakie możliwości daje wstąpienie w jej szeregi. O swojej codziennej pracy opowiadali mundurowi z wydziału prewencji. Dialog między policjantami a wychowankami pozwolił rozwiać wszelkie wątpliwości, a tym samym zainteresować młodzież służbą w mundurze.

„Pamiętajcie, że służba w policji jest służbą dla społeczeństwa…” - tymi słowami rozpoczęło się spotkanie stróżów prawa z młodzieżą z myszkowskiego "ogólniaka". Z osobami zainteresowanymi wstąpieniem do służby w policji rozmawiali policjanci z wydziału prewencji oraz inspektor zespołu kadr i szkolenia Grażyna Kowacka. Policjanci zachęcali zainteresowanych do zwiedzenia myszkowskiej komendy. Każdy zainteresowany służbą w policji mógł przekonać się, jak na co dzień wygląda praca w jednostce.

Stróże prawa zaakcentowali, iż decydując się na pracę w tej formacji ważna jest chęć niesienia pomocy, empatii, ale również odporność psychiczna. Zaznaczyli, że wszystko to rekompensuje satysfakcja z realizowanych zadań. Istotą spotkania było przede wszystkim przedstawienie młodzieży, jakie są wymagania, aby zostać funkcjonariuszem policji oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Słuchom nie są już obce także mobilne aplikacje „Moja Komenda”, czy „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Spotkanie z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie nie było ostatnim spotkaniem dotyczącym promowania naszej formacji. Przedsięwzięcie realizowane jest przez cały rok. Systemowe prowadzenie kampanii  „Policję Tworzą Ludzie...” z pewnością przyczynią się do zwiększenia zainteresowania młodych osób służbą w policji.

  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieża
  • Spotkanie z młodzieżą