Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Data publikacji 31.07.2018

Pozostawienie dziecka w zamkniętym samochodzie to bezpośrednie narażenie go na utratę zdrowia, a nawet życia. To właśnie w takich sytuacjach, pozostawione dzieci w samochodzie narażone są na ogromne niebezpieczeństwo.

Reagujmy na bezmyślność opiekunów. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, jak najszybciej należy poinformować służby ratunkowe, dzwoniąc na nr alarmowy 112. Sami nie odchodźmy od samochodu, lecz poczekajmy na przybycie służb ratunkowych, którym wskażemy dokładnie miejsce.

Jeżeli wiemy, że zwłoka zagrozi życiu lub zdrowiu osobie ( bądź zwierzęciu) pozostawionej w samochodzie, sami możemy podjąć próbę pomocy. Można bez obaw o dalsze konsekwencje wybić szybę w takim samochodzie. Mówi o tym art. 26 Kodeksu Karnego – „nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego”

Przypominamy! Odchodząc od samochodu nigdy, pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy dziecka czy też zwierzęcia, które z nami podróżuje, bez opieki. Pozostawienie, nawet na chwilę, może nieść za sobą poważne konsekwencje nie tylko zdrowotne, ale również i karne. Każdy, kto zachowuje się w nieodpowiedzialny sposób dopuszczając do takich sytuacji musi liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z artykułu 160  Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego treścią osoba, która naraża innego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat, a jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat.