BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Data publikacji 05.09.2018

Policjanci z Myszkowa wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Myszkowie i w Żarkach uczestniczą w ogólnokrajowej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Celem prowadzonych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, zwłaszcza w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Mundurowi odwiedzają także szkoły, gdzie z najmłodszymi rozmawiają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Lustracje dróg i przejść dla pieszych w pobliżu szkół oraz przedszkoli to jeden z elementów akcji edukacyjno-profilaktyczną "Bezpieczna droga do szkoły". Policjanci sprawdzają prawidłowość oznakowania w rejonach szkół i przedszkoli, ale też kontrolują zachowania kierowców w rejonie placówek edukacyjnych. Bowiem celem działań jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym. Aby dotrzeć do szkoły, uczniowie niejednokrotnie muszą korzystać z przejść dla pieszych, a także poruszać się poboczem. Ważne jest, aby już najmłodsi znali przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych!

Dlatego istotnym elementem działań są również spotkania profilaktyczno – edukacyjne organizowane dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Zajęcia z policjantami i funkcjonariuszami Straży Miejskiej prowadzone są w formie zabawy, ćwiczeń i krótkich pogadanek. Mundurowi w tym tygodniu odwiedzili już uczniów ze szkół podstawowych w gminie Żarki. Jednak nadal będą kontynuować działania, aby dotrzeć do jak największej liczby dzieci w powiecie myszkowskim. Wszystko po to, żeby  droga do i ze szkoły była bezpieczna!

Poniżej zdjęcia ze spotkania profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Zawadzie i w Jaworzniku