Z rodzicami o zagrożeniach nieletnich - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Z rodzicami o zagrożeniach nieletnich

Data publikacji 02.01.2019

Policjant z Myszkowa przeprowadził pogadankę dla rodziców uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie. Spotkanie odbyło się podczas zebrania tzw. "wywiadówki". Mundurowy wyjaśniał opiekunom, zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz informował w jaki sposób postępować wobec dziecka, które popadło w kłopoty natury prawnej i społecznej. Przy okazji nie zabrakło informacji dotyczących środków odurzających i dopalaczy.

Myszkowski profilaktyk asp. Robert Lipiński spotkał się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie. Policjant gościli w szkole w związku z odbywającą się "wywiadówką". Podczas wykładu i późniejszej rozmowy z rodzicami, wyjaśniał opiekunom, na jakich zasadach ponoszą odpowiedzialność osoby nieletnie, gdy popełnią czyn zabroniony. Mundurowy omówili także sposoby postępowania w przypadku, gdy rodzic lub szkoła dowiedzą się o kłopotach prawnych lub społecznych swojego dziecka, a zwłaszcza o problemach z narkotykami czy śmiertelnie niebezpiecznymi dopalaczami. Teraz takie pojęcia jak czyn karalny, demoralizacja, prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwach dla większość rodziców nie będą obce.

 

  • szkolna wywiadówka z policją
  • szkolna wywiadówka z policją
  • Szkolna wywiadówka z policją