Lato w mieście z mundurowymi - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Lato w mieście z mundurowymi

Data publikacji 28.08.2019

Policjanci z Myszkowa spotkali się z półkolonistami w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie. Specjalnie dla dzieci spędzających lato w mieście, mundurowi przypomnieli jak należy bezpiecznie wypoczywać. Wizyta stróżów prawa była znakomitą okazją do promowania wśród uczestników w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”.

Mundurowi odwiedzili uczestników półkolonii w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie. Policjanci myszkowskiej prewencji przypomnieli wszystkim o bezpieczeństwie. Stróże prawa omówili też, jak można bezpiecznie bawić się w domu i na podwórku, oraz jakie zasady obowiązują podczas wypoczynku np. nad wodą. Słuchacze brali aktywny udział w prelekcji. Prawidłowo odpowiadali na pytania dotyczące bezpiecznego wypoczynku w różnych miejscach. Na koniec każdy mógł zobaczyć od środka policyjny radiowóz i przymierzyć policyjną czapkę. Dużą atrakcją była prezentacja alko i narkogogli., które były doskonałym uzupełnieniem pogadanki na temat niebezpiecznych używek jakimi są alkohol, narkotyki i dopalacze. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”.

  • Dzieci przymierzają policyjny sprzęt
  • Dzieci oglądają od środka policyjny radiowóz
  • Wspólne zdjęcie