Myszkowska drogówka podsumowała akcję "SMOG" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Myszkowska drogówka podsumowała akcję "SMOG"

Data publikacji 29.08.2019

Wczoraj 9 policjantów z myszkowskiego wydziału ruchu drogowego wspólnie z inspektorami transportu drogowego zaangażowanych było w działania pod nazwą „Smog”. Akcja miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawidłowy stan pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Mundurowi skontrolowali 52 samochody, a 35 z nich poddano analizie spalin. Nie było jednak wśród nich aut, które emitowałyby nadmierną ilość spalin.

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.

Akcja miała również charakter informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

  • Policjanci podczas działań
  • Policjanci podczas działań
  • Policjanci podczas działań
  • Policjanci podczas działań
  • Policjanci podczas działań
  • Logo ruchu drogowego