Wiadomości

MYSZKOWSCY POLICJANCI PODSUMOWALI ROK DZIAŁANIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji 20.10.2017

Minął już rok od kiedy mieszkańcy powiatu myszkowskiego, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mogą zgłaszać zagrożenia, które, w ich ocenie, mają wpływ na bezpieczeństwo. Aby sprostać oczekiwaniom, wprowadzono zmiany w działaniu aplikacji, dzięki którym osoby korzystające z mapy mają więcej możliwości. Od początku działania aplikacji do 20 października tego roku myszkowscy policjanci odnotowali prawie 672 zgłoszeń. Wszystkie sygnały zostały sprawdzone, wiele z nich się potwierdziło.

14 września minął rok, od kiedy na terenie województwa śląskiego funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to zostało stworzone, aby zapewnić mieszkańcom łatwiejszy kontakt z Policją. Dzięki aplikacji mogą oni łatwo i anonimowo zgłaszać sytuacje w swoim otoczeniu, które, według nich, bezpośrednio wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Obywatel może rzetelnie w jasny sposób może wskazać policjantom kwestie, które są w jego odczuciu niebezpieczne. Mapa daje także możliwość ukazania dokładnego rodzaju zagrożenia i, co za tym idzie, szybkiego jego zweryfikowania przez konkretnie skierowanych do tego policjantów.

Od początku działania mapy do 20 października tego roku w powiecie myszkowskim odnotowano 672 zgłoszenia. Potwierdzonych z tego zostało 254. Największą liczbę zgłoszeń stanowią zagrożenia, związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym tj. nieprawidłowe parkowanie -59 oraz przekraczanie dozwolonej prędkości – 282. Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się między innymi picie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 113 oraz zażywanie środków odurzających - 32.

Na przełomie lipca i sierpnia wprowadzono modyfikację i rozbudowano kategorie. Zmiany te mają usprawnić działanie mapy. Zostały m.in. wprowadzone nowe statusy „potwierdzone-wyeliminowane” oraz „żart lub pomyłka”. Obecnie, podczas nanoszenia zgłoszenia, mamy możliwość dodania krótkiego komentarza oraz zdjęć. Wprowadzona w tym zakresie modyfikacja ułatwi policjantom weryfikację zgłoszenia.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję. Mundurowi sprawdzają i monitorują miejsca, które zostały naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń.

Przypominamy, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby wezwania pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Mając na uwadze rozpowszechnianie projektu i to, aby stworzone narzędzie było bardziej zrozumiałe i nie stanowiło problemu z obsługą, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie organizują dla mieszkańców debaty społeczne. Podczas spotkań policjanci przedstawiają zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, sposób jej użytkowania, a także zadania Policji i innych służb w zakresie zagrożeń zgłoszonych przez mieszkańców. Dzięki temu na mapach znajdą się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dzielnic, a nawet ulic. Narzędzie to pozwala łatwiej dzielić się z policją swoimi spostrzeżeniami o zaobserwowanych zagrożeniach i miejscach gdzie występują. Policjanci natomiast mają dostęp do bieżących informacji o występujących problemach.