Wiadomości

Policjant drogówki spotkał się z młodymi kierowcami

Data publikacji 05.04.2018

W ramach działań profilaktycznych pn. „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, policjanci z myszkowskiej drogówki spotkali się z młodymi kierowcami. Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie. Policjanci uświadamiali ich z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się jako uczestnicy ruchu drogowego oraz do jakich niebezpiecznych sytuacji na drodze sami mogą doprowadzić kierując pojazdem.

Program działań profilaktycznych pn. „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” jest ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat. Wśród głównych przyczyn wypadków i kolizji z udziałem młodych kierowców jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Mogą one wynikać także z niedostatecznych umiejętności praktycznych i braku doświadczenia w kierowaniu pojazdem. Ponadto zwracano uwagę, że kierowcy często popełniają szereg wykroczeń względem bezpieczeństwa pieszych. Należy tu parkowanie w pobliżu przejścia dla pieszych, parkowanie na chodniku i na pasach, jazda po chodniku oraz inne nieprawidłowe zachowania. Spotkanie, które odbyło się dzisiaj z licealistami  w Myszkowie przy ul. 11 Listopada ma na celu uświadomienie młodym kierowcom z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami mogą spotkać się jako uczestnicy ruchu drogowego oraz jakie zagrożenia na drodze sami mogą spowodować. Stróże prawa z drogówki przypomnieli również uczestnikom spotkania przepisy ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczyło też kilku kursantów, którzy wkrótce przystępować będą do egzaminu na prawo jazdy. Na zakończenie spotkania mundurowi zaprezentowali projekcję filmu pt. "Eksperyment" a później alko i narkogogle.

 

  • Prelekcja
  • Prelekcja
  • Prelekcja
  • Prelekcja
  • Prelekcja
  • Prelekcja