Wiadomości

Myszkowscy policjanci prowadzą działania p/k "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 11.04.2018

Dzisiaj myszkowscy policjanci z ruchu drogowego prowadzą działania skierowane na pieszych, czyli najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas działań, mundurowi przyglądają się również zachowaniom kierujących wobec pieszych.

Dzisiaj w godz. 13.00-21.00, prowadzone są działania policyjne "Bezpieczny pieszy", które mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. Apelują o stosowanie elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży, co zwiększa szansę na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. 

PAMIĘTAJMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia.

Przechodzień powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na naszych drogach zależy przede wszystkim od nas samych i znajomości przepisów ruchu drogowego.