Z półkolonistami o bezpieczeństwie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

Z półkolonistami o bezpieczeństwie

Data publikacji 03.08.2019

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" myszkowscy policjanci spotkali się z wypoczywającymi półkolonistami w Jastrzębiu. Nad brzegiem porajskiego zalewu mundurowi przypomnieli najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego, szczególnie nad wodą.

„Kręci mnie bezpieczeństwo” to nazwa kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach której przez cały rok prowadzone są działania na rzecz bezpieczeństwa. W okresie wakacyjnym działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem nad wodą prowadzone są pod rozwiniętą nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

W ramach tej kampanii informacyjno-edukacyjnej myszkowscy policjanci spotkali się ostatnio z wypoczywającymi nad porajskim zalewem dziećmi i młodzieżą. Ponad 30 uczestników półkolonii dowiedziało się, jak należy zachowywać się nad akwenami. Mundurowi mówili o tym, jakich zabaw w wodzie należy unikać, aby być bezpiecznym, a także, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób. Apelowali o korzystanie ze strzeżonych kąpielisk oraz o nie wskakiwanie do wody, szczególnie w miejscach niestrzeżonych i nieznanych. Podkreślili, jak ważne jest stosowanie się do zaleceń ratowników wodnych, jak i zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu kąpieliska. Przypomnieli też najważniejsze oznaczenia, jakie można spotkać na terenach kąpielisk. Dzieci doskonale wiedziały co oznacza flaga czerwona, a jaki inny kolor pozwala na bezpieczne wejście do wody, Wskazały, gdzie są oznaczenia głębokości zbiornika, a także jakie inne symbole można spotkać przy akwenach. Młodzi słuchacze wykazali się dużą znajomością zasad bezpiecznej kąpieli, mówiąc choćby o odpowiednim przygotowaniu sprzętu, z którego mogą skorzystać w wodzie.

W czasie spotkania nie zabrakło też informacji o przejawach demoralizacji, czynach karalnych i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Była to okazja do omówienia zagrożeń jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków czy dopalaczy. Policjanci uświadamiali młodych ludzi o tym, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia, a w dodatku jakie konsekwencje prawne, niesie za sobą używanie tych środków.

Na koniec spotkania policjanci życzyli wszystkim młodym słuchaczom przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 

  • Policjant rozmawia z dziećmi na dworze pod altaną
  • Policjant rozmawia z dziećmi pod altaną
  • Policjant wręcza dzieciom elementy odblaskowe
  • Policjant rozmawia z dziećmi
  • Policjant rozmawia z dziećmi
  • Policjant rozmawia z dziećmi