O bezpieczeństwie pod chmurką - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Wiadomości

O bezpieczeństwie pod chmurką

Data publikacji 06.08.2019

W sezonie letnim policyjne pogadanki w plenerze nie należą do rzadkości. Przez cały okres wakacji mundurowi goszczą w stanicach wodnych, na obozach harcerskich i w różnego rodzaju ośrodkach kolonijnych. Tłumaczą odpoczywającym tam dzieciom, jak uniknąć zagrożeń na drodze i nad wodą. W powiecie myszkowskim z kolejną taką grupą maluchów spotkali się policjanci zajmujący się profilaktyką. Półkoloniści usłyszeli, jak bezpiecznie przejść przez ulicę i czego unikać odpoczywając nad wodą.

Pogadanka odbyła się w ramach programów „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Mundurowi przypomnieli wypoczywającym w ośrodku sportów wodnych w Jastrzębiu półkolonistom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Poruszyli problemy odurzania się dopalaczami oraz upojenia alkoholowego. Przypomnieli najczęściej występujące zagrożenia na drodze i nad wodą. Wymienili konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania w takich miejscach oraz przykłady, w których brak rozwagi niejednokrotnie skutkował tragicznym zakończeniem. Policjanci apelowali przede wszystkim o to, żeby dzieci w pierwszej kolejności rozsądnie oceniały sytuację i polegały na tym, czego nauczyli ich rodzice, nauczyciele i policjanci. Nie zabrakło też informacji dotyczących zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Policjanci przestrzegali przed tym niebezpieczeństwem i mówili w jaki sposób postępować, by nie paść ofiarą handlu ludźmi. Na koniec spotkania koloniści mogli zasiąść w radiowozie, założyć alko i narkogogle i stanąć do wspólnego zdjęcia z policjantem. Każdy słuchacz otrzymał edukacyjno- informacyjną książeczkę oraz element odblaskowy. Oczywiście nie zabrakło lawiny pytań skierowanych do mundurowych o jego codzienną służbę i najciekawsze przypadki, z którymi mieli do czynienia.

 • Policjanci rozmawiają z półkolonistami
 • Dzieci podczas prelekcji
 • Policjanci rozmawiają z dziećmi
 • Policjanci nad brzegiem zalewu rozmawiają z dziećmi
 • Dzieci podczas prelekcji
 • Dzieci ustawione w kolejkę do przymiarki alko i narkogogli
 • Dzieci pokonują slalom w alkogoglach
 • Dzieci w kolejce do mierzenia alko i narkogogli
 • Policjant wręcza elementy odblaskowe
 • Policjant wręcza książeczki
 • Dzieci pozują z otrzymanymi książeczkami
 • Wspólne pamiątkowe zdjęcie z policjantami